Regulile de înregistrare

1. Prezentul Contract se încheie în scopul colaborării părților pentru promovarea, popularizarea, creșterea cererii produselor brandului Siberian Health și creșterea volumului vânzărilor pe teritoriul țării de rezidență a Consultantului.

2. În colaborarea părților Siberian Health garantează Consultantului:
 • vânzarea produselor la calitatea cuvenită;
 • posibilitatea participării la evenimente informaționale și de formare organizate de Siberian Health;
 • posibilitatea de a primi informații cu privire la produsele Siberian Health, promoțiile curente, bonusurile cumulate, planul de bonusare etc.
 • realizarea în timp util a operațiunilor de producție, financiare și de asemenea evidența cumpărăturilor efectuate de Consultant;
 • calculul bonusurilor Consultantului în timp util;
 • plata la timp a primelor pentru Consultantul care are calitatea de întreprinzător individual.
3. Consultantul Siberian Health poate:
 • să achiziționeze produse Siberian Health și să primească bonusuri la vânzarea acestora;
 • să recomande produsele Siberian Health altor persoane și să primească bonusuri pentru cumpărăturile acestora;
 • să informeze alte persoane cu privire la gama de produse, modalitățile și rezultatele utilizării produselor Siberian Health;
 • să recomande altor persoane să devină client Privilegiat sau Consultant Siberian Health.

4. Consultantul Siberian Health cu statutul de întreprinzător are de asemenea posibilitatea de a desfășura activități cu privire la construirea rețelei de distribuție a producției, primind în același timp remunerări în conformitate cu planul de bonusare Siberian Health.

5. Condițiile colaborării Consultantului cu Siberian Health:

 • Prin semnarea acestui acord, Consultantul recunoaște că are dreptul și capacitatea juridică necesară pentru a încheia acest contract.
 • Consultantul este de acord să respecte standardele de colaborare cu Siberian Health - Codul de etică și normele de colaborare cu Siberian Health.
 • Odată cu înregistrarea Contractului semnat de Consultant, acesta devine un partener independent al Siberian Health.
 • Consultantul nu este un colaborator angajat al Siberian Health, agentul său, conducătorul, agentul său de comision, reprezentantul său juridic sau comercial.
 • Consultantul Siberian Health, ajuns la rangul de consultant Senior, trebuie să fie înregistrat ca antreprenor, în conformitate cu legislația țării în care își desfășoară activitățile de întreprinzător.
 • Consultantul răspunde individual pentru respectarea legislației (legi și regulamente) în țările în care este rezident și în care operează, de asemenea pentru actualizarea și caracterul complet al taxelor plătite, pentru caracterul legal în care își desfășoară activitatea;
 • Consultantul are dreptul de a informa alte persoane despre produsele Siberian Health, cu privire la activitatea Siberian Health, folosind materiale tipărite de Siberian Health cu observația că conținutul tipărit este conceput special pentru țara în care Consultantul își desfășoară activitatea.
 • Consultantul nu are dreptul de a utiliza mărcile comerciale, logo-urile, denumirile comerciale, emblemele Siberian Health și alte proprietăți intelectuale Siberian Health fără acordul în scris în prealabil de la Siberian Health.
 • Pentru primirea bonusurilor și primelor trebuie ca persoanele "atrase" în colaborarea și semnarea contractului cu Siberian Health să achiziționeze produse Siberian Health și să le recomande altor persoane.
  Siberian Health nu oferă Consultantului bonusuri și nu plătește prime pentru datele cu caracter personal a altor persoane, furnizate de Consultant (numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail).
 • Consultantul și reprezentanții săi nu au dreptul să ceară de la Siberian Health, sucursalele sale, reprezentanțele, angajații săi revendicări și să intenteze procese legale legate de activitatea independentă antreprenorială a Consultantului.
 • Consultantul nu are dreptul să modifice produsele Siberian Health, ambalajul lor individual, de asemenea schimbarea mărcii, etichetele produsului, nici revânzarea produselor Siberian Health clienților
 • Consultantul nu are dreptul de a produce, duplica, distribui contra unei taxe sau gratuit materialele și/sau documentele de referință, publicitare,informaționale, pe suport de hârtie, audio, video sau electronic legate de Siberian Health, produsele sale, business, fără aprobarea prealabilă în scris cu privire la forma și conținutul lor din partea Siberian Health
 • Consultantul are dreptul de a informa alte persoane despre produsele Siberian Health, cu privire la activitatea Siberian Health, folosind materiale tipărite de Siberian Health cu observația că conținutul tipărit este conceput special pentru țara în care Consultantul își desfășoară activitatea.
 • Consultantul nu are dreptul de a utiliza mărcile comerciale, logo-urile, denumirile comerciale, emblemele Siberian Health și alte proprietăți intelectuale Siberian Health fără acordul în scris în prealabil de la Siberian Health.
 • Siberian Health nu va plăti bonusuri și prime Consultantului doar pe baza unui contract cu Siberian Health, doar folosind Consultanți, fără ca o astfel de persoană să nu achiziționeze produsele companiei sau de a le recomanda și altor persoane, sau să le implice în colaborarea cu Compania.
 • În cazul în care Consultantul va primi de la Siberian Health produse de calitate inferioară, acesta are dreptul să le returneze către Siberian Health în termen de zece zile calendaristice și să obțină în schimb produse similare de o calitate mai bună.
 • Consultantul nu are dreptul să activeze în țările în care Siberian Health nu i-a oferit dreptul să își desfășoare activitatea sau unde Siberian Health nu și-a deschis reprezentanță oficială, de asemenea să creeze site-uri on-line.
 • Consultantului cu gradul de consultant Senior sau mai înalt i se interzice colaborarea cu alte companii care aplică metoda de marketing în rețea și vânzărilor multi-nivel/ piramidă.
 • Consultanților de orice nivel li se interzice folosirea contactelor cu Consultanții, clienților Siberian Health, încăperilor Siberian Health pentru distribuirea materialelor publicitare ale altor companii.
 • Consultantul este responsabil pentru formarea și sprijinul persoanelor aduse de el, de asemenea și de părțile a căror Mentor este.
6. În limita colaborării cu Siberian Health Consultantul nu este investit cu obligații:
6.1. Achiziționarea unei anumite cantități de produse Siberian Health. Cu toate acestea, volumul produselor achiziționate de către Consultant personal și \ sau prin persoanele aduse personal îi afectează rangul său în cadrul Siberian Health. Cu toate acestea, volumul produselor achiziționate de către Consultant personal și \ sau prin persoanele aduse personal îi afectează rangul său în cadrul Siberian Health.
6.2. Menținea un anumit stoc de mărfuri.
6.3. Achiziționarea unui "pachet" pentru intrarea în afaceri, cu excepția pachetului de înregistrare Siberian Health.
6.4. Să cumpere literatură, audio, video și multimedia produse de Siberian Health sau alte materiale, de asemenea să participe la anumite programe și evenimente Siberian Health. 6.5. Să cumpere bilete și / sau să participe/ să ia parte la reuniuni, seminare, sesiuni de business sau alte evenimente Siberian Health.
6.6. Să "ademenească" în vederea colaborării cu Siberian Health un anumit număr de persoane.

7. Siberian Health își rezervă dreptul de a modifica prețurile produselor, alocarea punctelor, stabilirea reducerilor pentru produse, efectuarea promoțiilor, schimbarea gamei de produse, precum și condițiile de plata a acestora. În legătură cu aceste schimbări și promoții curente, Consultantul va fi înștiințat în conformitate cu procedura menționată la alin. 14 din contract. De asemenea, aceste informații pot fi găsite în Centrele de Servicii al Companiei Siberian Health. Siberian Health nu compensează pierderile suferite de aceștia ca urmare a introducerii acestor schimbări, precum și din cauza lipsei de produse în reprezentanțele companiei și în magazinul on-line.

8. Prezentul contract se încheie în conformitate cu legislația Republicii Cehe.

9. Semnătura Consultantului în prezentul contract atestă autenticitatea datelor cu caracter personal.  În cazul în care Siberian Health descoperă actul de fals în date sau falsificarea datelor, acesta își rezervă dreptul rezilierii unilatererale a prezentului contract.

10. Prin semnarea prezentului contract Consultantul își dă acordul cu privire la trimiterea materialelor informative și publicitare Siberian Health pe adresa de e-mail specificată.

11. Prin semnarea prezentului contract Consultantul își dă acordul cu privire la utilizarea datelor lui cu caracter personal, pentru plasarea imaginii sale în  publicațiile publicitare și informative Siberian Health și pe site-ul oficial Siberian Health.

12. Prin semnarea prezentului contract Consultantul indică faptul că acestuia i s-a adus la cunoștință conținutul standardelor de colaborare cu Siberian Health (Codul de etică, normele de colaborare cu Siberian Health) și se angajează să se ghideze de aceste documente în activitățile sale viitoare.

13. Consultantul va fi considerat înștiințat în cazul încălcării prezentului contract, standardelor de colaborare cu Siberian Health (Codul de etică, normelor de colaborare cu Siberian Health), iar Siberian Health își rezervă dreptul rezilierii unilatererale a prezentului contract.

14. Siberian Health își rezervă dreptul de a modifica unilateral standardele de colaborare cu Siberian Health (Codul de etică, normele de colaborare cu Siberian Health), Planul de bonusare Siberian Health și alte documente ce aparțin Siberian Health. În legătură cu aceste schimbări și promoții curente, Siberian Health va publica informații în publicațiile sale tipărite, pe site-ul companiei și va notifica Consultantul prin trimiterea acestor informații pe adresa de e-mail specificată de către Consultant la înregistrarea în Siberian Health.
Toate modificările vor intra în vigoare la data specificată în informațiile publicate în presa scrisă, pe site-ul companiei și în buletinul informativ trimis Consultantului. În cazul în care Consultantul își schimbă adresa de e-mail, acesta trebuie să-și modifice adresa de e-mail în BackOffice, la secțiunea "Profilul meu". În caz contrar, buletinele informative trimise de Siberian Health pe adresa de e-mail inițială a Consultantului vor fi considerate trimise, iar Consultantul va fi considerat notificat cu privire la toate modificările.

15. Prezentul contract va intra în vigoare la data înregistrării de Siberian Health și va fi valabil până la anularea acestuia, rezilierii de comun acord sau la inițiativa uneia dintre părți. Motivele, procedura și consecințele anulării și/ sau rezilierii contractului sunt specificate în normele de colaborare cu Siberian Health.

16. Prezentul acord s-a eliberat în 2 (două) exemplare, ambele având aceeași valoare juridică, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.
Consultantul și Siberian Health confirmă faptul că acest contract are ca scop stabilirea unor relații de lungă durată și a unei colaborări reciproc avantajoase. Respectarea standardelor de colaborare a Siberian Health și condițiilor Contractului reprezintă realizarea tuturor posibilităților oferite de Siberian Health!
Mai aveți întrebări?
Dacă aveți întrebări despre servicii și livrare, luați legătură cu Call-Center sau contactați-ne pe mail

[}item{]